Den som väntar på något gott..

PUL OCH LAGAR

PERSONUPPGIFTER

För att lägret skall kunna genomföras behöver vi ha deltagare på lägret. För att vi ska få deltagare till lägret så behöver deltagarna anmäla sig.

För att faktureringen av lägeravgiften skall kunna genomföras behöver vi dina personuppgifter så som ditt personnummer (1993-05-14 1234) samt din adress.

Lagringen av dina personuppgifter sker på ett strukturerat sätt i en databas. Endast webmastern samt ungdomsledarna har tillgång till dina fullständiga personuppgifter. Fakturering sker genom Equmenias huvudkontor i Stockholm. Förutsatt att registrering och fakturering från Equmenia ska fungera kommer även dom ta del av delar av dina personuppgifter.

VI KOMMER INTE

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till en tredje-part eller utanför organisationen. Dina personuppgifter används bara till det som rör lägret samt faktureringen för lägret. Dina personuppgifter är säkra hos oss.

DITT SAMTYCKE

Enligt personuppgiftslagen krävs inget samtycke för insamlande av personuppgifter när organisationen är ideell så länge uppgifterna stannar inom organisationen. "Ideella organisationer Ideella organisationer kan behandla känsliga personuppgifter utan samtycke men det gäller bara inom ramen för sin verksamhet. Om organisationen vill behandla uppgifter i en annan verksamhet eller om uppgifterna ska lämnas ut till tredje man, måste därför ett uttryckligt samtycke inhämtas från de registrerade för att behandlingen ska vara laglig. Vad som avses med uttryckligt kan du läsa mer om i avsnittet Samtycke enligt personuppgiftslagen."
datainspektionen.se/lagar-och-pul-och-lagar