Den som väntar på något gott..

ANMLÄLAN

DELTAGARE


Equmenia

Är du medlem?

Är du medlem i en Equmeniaförening?


Vilken förening?


Bli medlem?

Är intresserad av att bli medlem?

Medlemskap i equmenia ger oss möjlighet att försäkra våra medlemar på våra läger samt ger equmenia regionbidrag (pengar) till verksamheten.

Vilken förening?

Välj vilken förening som du vill ska kontakta dig och ge mer information om vad ett medlemskap innebär. Detta är inte bindande.

MÅLSMAN

REGLER

-TIDER SKA FöLJAS

-LEDARNA äR DE SOM BESTäMMER

-KILLAR OCH TJEJER SOVER åTSKILJT

-DU SKA VARA MED På DE OBLIGATORISKA AKTIVITETERNA

-NOLLTOLERANS MOT DROGER

-AVANMäLAN EFTER SISTA ANMäLNINGSDAGEN UTAN GILTIGT LäKARINTYG ELLER öVERENSKOMMANDE MED LäGERLEDNINGEN GöR ATT MAN MåSTE BETALA LäGERAVGIFTEN.
PRIS: {{ basPris }} - {{ syskonrabatt }} = {{ prisTotal }} kr

Syskonrabatt registrerad

Det finns flera anmälda syskon för den angivna adressen.
Varje barn får en rabatt på 300kr

Det finns ett anmält syskon för den angivna adressen.
Varje barn får en rabatt på 300kr

Syskon:

{{ syskon }}

Syskonrabatt registreras automatiskt för de barn som har samma adress och samma epost till målsman.
Syskonrabatten är 300kr per syskon.